REFLEXIÓ

Com ara estem en aquesta edat......que tothom porta mòbil.....